Hangszigetelésrõl

Mi az oka, hogy nem könnyû házilag jó minõségû hangszigetelést építeni?

Elõször is, mivel az emberek nagy része nem rendelkezik akusztikai ismeretekkel, nincs tisztában a hangszigetelés sarkalatos kérdéseivel, amelyek a hanghullámok fizikai viselkedésével állnak szoros rokonságban.
A hang alapvetõen energia, ezért ha leegyszerûsítjük a hangszigetelés problematikáját, akkor beláthatjuk, hogy a hangszigetelés egy olyan szakterülete az építõiparnak, amely a hangenergia elnyelésérõl szól. Ha nem tájékozódunk a hangszigetelés kérdésében, gyorsan szembesülhetünk azzal a problémával, hogy a megépítendõ hangszigetelés elsõsorban pénzünket nyelte el a hanghullámok helyett. A nem gondosan megtervezett és kivitelezett hangszigetelés jó esetben drága, rosszabb esetben pedig súlyos ráfizetés, hiszen egy nagyobb lakóingatlan, iroda vagy disco hangszigetelése esetenként milliós nagyságrendû tétel lehet.

Ha használt lakást vásárolunk, amely alapvatõen zajos környezetben van, számítanunk kell rá, hogy a folyamatos zajterhelés miatt pszichoszomatikus betegségek, depresszió, agresszió jelei mutatkozhatnak a környezetünkben élõkön. Ha kisgyermek is van a családban, az õ fejlõdését fokozottan szem elõtt kell tartani, hiszen a csecsemõk sokkal érzékenyebbek a zajterhelésre, mint a felnõttek.
Figyelembe kell vennünk azt is, hogy milyen a szomszédok életvitele. Buliznak, fiatal házasok, éjjel járnak haza, kora hajnalban indulnak dolgozni stb.? Ezekben az esetekben nem lehet szándékos zajkeltésrõl beszélni, amely ellen önkormányzati rendeleteket is hoztak, ezért csak a hatékony hangszigetelés lehet a megoldás, hogy a szomszédokkal való kapcsolat ne fajuljon el egy esetleges bírósági ügyig.

Ha új építésû lakást vásárolunk a kivitelezõtõl minden esetben kérjünk biztosítékot, hogy az ingatlan hangszigetelése az elvárásainknak és az építés helyének megfelelõ. Nagyon sok ügyfelünk panaszkodik, hogy a súlyos összegekért vásárolt, igényes tervezésû lakása a megfelelõ hangszigetelés beépítésének hiánya miatt élhetetlen börtönné változott!
A régi polgári lakások vastag falai jó hangszigetelõk, de itt a nyílászárók és a gépészeti elemek jelenthetnek problémát. A régi nyílászárók cseréje, szigetelése új hangszigetelt ablakokra, ajtókra sokszor nagyságrendekkel javítja az ingatlan hangszigetelését még akkor is, ha elõtétfalas, többrétegû szigetelést építettünk be.
A házilag készült hangszigetelés azért is kevésbé hatékony, mert a tulajdonosok nincsenek tisztában a gépészeti elemek által létrehozott hanghidak kialakulásával.

Cégünk minden esetben felméri ezek lehetõségét és ha a gépészet hangszigetelése elõreláthatóan nem lesz hatékony, akkor errõl a megrendelõt idõben tájékoztatja, hiszen csodákat sajnos mi sem tudunk tenni. Természetesen irreálisan magas összegekért bármilyen hangszigetelési probléma megoldható és akár egy új házat is lehet építeni, de ez anyagilag nem lesz túlságosan kifizetõdõ.

Alapvetõ elv a hangszigetelésben, hogy “egy anyag nem a tökéletes hangszigetelõ anyag”, mivel az igazán hatékony hangszigeteléshez rétegrendekben kell gondolkodnunk. A megfelelõ rétegrendek megtervezéséhez komoly akusztikai és anyagismeretek szükségesek. Több ügyfelünk panaszkodott, hogy hiába épített hangszigetelõ falat nikecellbõl és gipszkartonból, illetve egyéb általa jó hangszigetelõnek gondolt anyagokból, az áthallási eredmény nem hogy jobb lett volna, hanem mivel a nikecell bizonyos frekvenciákon membránként mûködik, rosszabb lett. Ilyenkor kezdõdik az idegeskedés és a rémült számolás, hogy mennyi pénz folyt el a családi kasszából a semmibe.

A hangszigetelés rétegrendjeinek megtervezésénél figyelembe kell venni a szigetelés beépítésének helyét. Nem mindegy, hogy a hangszigetelés melyik és milyen anyagú falra kerül. Például a gyengébb válaszfalak esetében nem lehet erõs dûbeleket használni, vagy a nagy tömegû PhoneStar hangszigetelõ lapokat ezekre direktben felrögzíteni. A plafon az épületek legkritikusabb pontja,replicas de relojes hiszen itt a nagy súlyú hagszigetelés terhelése komoly statikai tervezést igényelhet. A hangszigetelési rétegrendek tervezésénél ezért is fokozott figyelemmel kell eljárni, hogy a beépített anyagok elmozdulva ne okozhassanak balesetet.

Néhány esetben -fõleg vastag falaknál- elégséges a direkt rögzítés, de vékony falaknál, fõleg ha emelt szintû védelemet szeretnénk a zajterhelés ellen, akkor elõtétfalas hangszigetelési rendszerben kell gondolkodnunk. Az elõtétfalas hangszigetelés lényege, hogy ez az erõs dûbelekkel rögzitett fal elnyelje a hang energiáját és mégis a lehetõ legkevesebb helyet vegye el az ingatlanból. A rétegrendben felhasznált anyagok, a több réteg PhoneStar Csendlap, a kõzetgyapot, a hanglágy anyag, a gipszkarton együttesen gondoskodnak a hatékony hangszigetelésrõl és a megfelelõ burkolatról, amely révén az elõtétfalas hangszigetelés rejtve biztosítja a család nyugalmát.

Sok esetben a zajok nem az úgynevezett léghangok (a levegõben terjedõ hangokat hívjuk így), hanem úgynevezett kopogó hangok, amelyek a födémeken és a gépészeti elmeken át terjednek. Ezekkel szemben is lehet védekezni megfelelõ hangszigetelési PhoneStar rétegrendekkel, de tervezésük különös gondosságot igényel!

Néha mi magunk vagyunk a zaj forrásai, ezért kell szigetelnünk lakásunkat. A PhoneStar Csendlap jó hangszigetelési eredményeket ad, ha zongorázunk, hegedülünk, vagy éppen a házimozizás a hobbink. A német szabadalmú PhoneStar Csendlap a piacon található egyik legjobb hangszigetelõ anyag, melyet hosszú évek tapasztalatai alapján saját kivitelezõ brigádunk épít be. A hangszigetelés elõtt akusztikusunk igény szerint megméri az ingatlan falainak áthallását, hogy megrendelõnk számára a legolcsóbb és leghatékonyabb rétegrendet tudjuk kialakítani. 

Bizonyos esetekben, ahol egyszerûbb rétegrend is hatékony lehet, a PhoneStar Csendlap felszerelése megrendelõnk által is lehetséges, viszont minden esetben kérje ingyenes szaktanácsunkat, hogy a felszerelt hangszigetelés hatékony és olcsó lehessen. A piacon több olyan cég is van, amely megfelelõ szaktudás és anyagok nélkül, mások által kifejleztett technológiák lemásolásával próbál teret nyerni. Az utólagos pereskedés elkerülése végett javasoljuk, hogy minden esetben vizsgáljuk meg a cég referenciáit és kössünk megbízási szerzõdést a munkára, melynek elvégzésérõl a kivitelezõnek számlát kell adnia. A számla nélkül végzett munkával kapcsolatos reklamációk a legtöbb esetben elsikkadnak, azokat nem orvosolják. Cégünk, a PhoneStar gyártója minden esetben garanciát, valamint a munka végeztével számlát ad megrendelõjének, továbbá az esetleges, akár évekkel késõbb felmerült problémákat is igyekszik orvosolni.